Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

stratejik plan kapanış top.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Alt Birlikler ve TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte yürütülen, amacı; tohumculuk sektöründe uygulanacak etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektfiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması olan “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi”nin sonuç ve kapanış toplantısı, 16 Mayıs 2017 tarihinde Fairmont Quasar Otel/İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Bakanlık yetkilileri, FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreteri, TÜRKTOB ve Alt Birliklerin temsilcileri, TÜSSİDE temsilcileri, medya kuruşları ve basın temsilcilerinden 110 kişi katılım sağlamıştır.

stratejik plan basın top.

Toplantı bitiminde, söz konusu proje hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenlenmiş ve basın toplantısına da 50 kişi katılım sağlamıştır.