Üyelik İçin Gerekli Belgeler

  1. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan “Fide Üretici Belgesi”,
  2. Fide Üreticileri Alt Birliği giriş aidatının ödendiğine dair banka dekontu,
  3. Tüzel kişiliklerin en yetkili organlarından almış oldukları karar ve karara ilişkin yetki belgesi (Noter Onaylı),
  4. Ticari, zirai, ve sınai kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduğunu gösterir belge,
  5. Temsilci olarak belirlenen kişiye ait imza sirküleri,
  6. Temsilci olarak belirlenen kişiye ait savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı,
  7. Temsilci olarak belirlenen kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  8. Temsilci olarak belirlenen kişiye ait 2 adet fotoğraf,
  9. Temsilci olarak belirlenen kişiye ait İkametgah ilmuhaberi

(*) Üyelik Başvuru Dilekçesi

(**) Üyelik için yönetim kurulu karar örneği