FİDEBİRLİK

Kuruluşu

FİDEBİRLİK, 2008 Yılında 41 fide üreticisi tarafından “5553 sayılı Tohumculuk Kanunu” çerçevesinde örgütlenerek kuruluşunu tamamladı. FİDEBİRLİK’in kuruluşuyla ilgili kanun maddesi:

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği

Alt birliklerin kuruluşu
MADDE 16 – Alt birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal eden en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Amacı

  • Üyeler arasında iletişim ve dayanışma sağlamak
  • Üyelerinin ve sektörde faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans panel kurs seminer v.b. eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak
  • Fidecilik sektörünün geliştirilmesi için yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek
  • Üyeler arasında iletişim ve dayanışma sağlamak
  • Fidecilik sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar hazırlamak
  • Mevzuatla verilecek görevleri yerin getirmek