FİDEBİRLİK’in Yıllara ve İllere Göre Üye Sayısı

2008 yılında 41 üye ile kurulan FİDEBİRLİK’in üye sayısı, 2009 yılında 58, 2010 yılında 70, 2011 yılında 75, 2012 yılında 87, 2013 yılında 90, 2014 yılında 94, 2015 yılında 108, 2016 yılında 111, 2017 yılında 122, 2018 yılında 148, 2019 yılında 151, 2020 yılında 164, 2021 yılında 190 üyeye ulaşmıştır.

2022 yılı Ekim sonu itibariyle de Birliğin 212 üyesi bulunmaktadır.

Bu 212 üyenin 181’i sebze, 28’i çilek, 2’si doku kültürü, 1 tanesi de tıbbi aromatik bitki fidesi üretmektedir.

 

FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

FİDEBİRLİK ÜYELERİ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Ekim 2022)
İL ÜYE SAYISI
Antalya 83
İzmir 26
Mersin 16
Ankara 14
Adana, Manisa (7’şer üye) 14
Bursa 6
Burdur, Erzincan (5’er üye) 10
Aydın, İstanbul, Muğla (4’er üye) 12
Amasya, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Samsun (3’er üye) 15
Balıkesir, Yalova (2’şer üye) 4
Adıyaman, Afyon, Denizli, Giresun, Hatay, Kırklareli, Konya, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak (1’er üye) 12
TOPLAM 212

 


Çilek Fidesi
üretimi yapan FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

FİDEBİRLİK ÇİLEK ÜRETİMİ YAPAN ÜYELERİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Ekim 2022)
İL ÜYE SAYISI
Burdur 5
Mersin 4
Adana, Antalya, Nevşehir (3’er üye) 9
Aydın, İzmir, Muğla (2’şer üye) 6
Hatay, Konya, Osmaniye, Sakarya (1’er üye) 4
TOPLAM 28