FİDEBİRLİK’in Yıllara ve İllere Göre Üye Sayısı

2008 yılında 41 üye ile kurulan FİDEBİRLİK’in üye sayısı, 2009 yılında 58, 2010 yılında 70, 2011 yılında 75, 2012 yılında 87, 2013 yılında 90, 2014 yılında 94, 2015 yılında 108, 2016 yılında 111, 2017 yılında 122, 2018 yılında 148, 2019 yılında 151, 2020 yılında 164, 2021 yılında 190, 2022 yılında 211 üyeye ulaşmıştır.

2023 yılı Şubat sonu itibariyle de Birliğin 219 üyesi bulunmaktadır.

Bu 219 üyenin 185’i sebze, 31’i çilek, 2’si doku kültürü, 1’i de tıbbi aromatik bitki fidesi üretmektedir.

 

FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

 

FİDEBİRLİK ÜYELERİ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

(ŞUBAT 2023)

İL ÜYE SAYISI
Antalya 81
İzmir 26
Mersin 17
Ankara 15
Manisa 8
Adana, İstanbul (6’şar üye) 12
Burdur, Bursa, Erzincan (5’er üye) 15
Aydın, Muğla, Nevşehir (4’er üye) 12
Amasya, Bilecik, Eskişehir, Samsun (3’er üye) 12
Balıkesir, Kayseri, Konya, Yalova (2’şer üye) 8
Adıyaman, Afyon, Bolu, Denizli, Giresun, Hatay, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak (1’er üye) 13
TOPLAM 219


Çilek Fidesi üretimi yapan FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ YAPAN ÜYELERİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Şubat 2023)
İL ÜYE SAYISI
Burdur 5
Mersin, Nevşehir (4’er üye) 8
Antalya 3
Adana, Aydın, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla (2’şer üye) 12
Hatay, Osmaniye, Sakarya (1’er üye) 3
TOPLAM 31