FİDEBİRLİK’in Yıllara ve İllere Göre Üye Sayısı

2008 yılında 41 üye ile kurulan FİDEBİRLİK’in üye sayısı, 2009 yılında 58, 2010 yılında 70, 2011 yılında 75, 2012 yılında 87, 2013 yılında 90, 2014 yılında 94, 2015 yılında 108, 2016 yılında 111 üyeye ulaşmıştır. 2017 yılı Eylül ayı itibariyle de Birliğin 123 üyesi bulunmaktadır.

FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

Antalya 54, İzmir 16, Mersin 12, Adana 8, Ankara 6, Burdur 5, Bursa 4, Bilecik 3, İstanbul 2, Muğla 2, Afyon 1, Aydın 1, Denizli 1, Manisa 1, Eskişehir 1, Samsun 1, Giresun 1, Tekirdağ 1, Yalova 1, Zonguldak 1 ve Erzincan 1 üye.

Bu 123 üyenin 113’ü sebze, 10’u çilek fidesi üretmektedir.