FİDEBİRLİK’in Yıllara ve İllere Göre Üye Sayısı

2008 yılında 41 üye ile kurulan FİDEBİRLİK’in üye sayısı, 2009 yılında 58, 2010 yılında 70, 2011 yılında 75, 2012 yılında 87, 2013 yılında 90, 2014 yılında 94, 2015 yılında 108, 2016 yılında 111, 2017 yılında 122, 2018 yılında 148 üyeye ulaşmıştır. 2019 yılı Kasım sonu itibariyle de Birliğin 150 üyesi bulunmaktadır.

FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

Antalya 62, İzmir 16, Mersin 12, Ankara 9, Adana 7, Manisa 7, Bursa 5, Erzincan 4, Burdur 3, Bilecik 3, Muğla 3, İstanbul 2, Eskişehir 2, Samsun 2,  Nevşehir 2, Amasya 2, Afyon 1, Aydın 1, Balıkesir 1, Denizli 1, Sakarya 1, Giresun 1, Tekirdağ 1, Yalova 1 ve Zonguldak 1 üye.

Bu 150 üyenin 136’sı sebze, 14’ü çilek fidesi üretmektedir.