FİDEBİRLİK’in Yıllara ve İllere Göre Üye Sayısı

2008 yılında 41 üye ile kurulan FİDEBİRLİK’in üye sayısı, 2009 yılında 58, 2010 yılında 70, 2011 yılında 75, 2012 yılında 87, 2013 yılında 90, 2014 yılında 94, 2015 yılında 108, 2016 yılında 111, 2017 yılında 122, 2018 yılında 148, 2019 yılında 151, 2020 yılında 164, 2021 yılında 190, 2022 yılında 211 üyeye ulaşmıştır.

2023 yılı Ekim sonu itibariyle de Birliğin 230 üyesi bulunmaktadır.

Bu 230 üyenin 193’ü sebze, 33’ü çilek, 3’ü doku kültürü, 1’i de tıbbi aromatik bitki fidesi üretmektedir.

 

FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

 

FİDEBİRLİK ÜYELERİ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

(Ekim 2023)

İL ÜYE SAYISI
Antalya 85
İzmir 27
Mersin 20
Ankara 15
Manisa 8
Adana, Bursa, İstanbul (6’şar üye) 18
Burdur, Erzincan (5’er üye) 10
Aydın, Eskişehir, Muğla, Nevşehir (4’er üye) 16
Amasya, Bilecik, Samsun (3’er üye) 9
Balıkesir, Kayseri, Konya, Yalova (2’şer üye) 8
Adıyaman, Afyon, Bolu, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak (1’er üye) 14
TOPLAM 230


Çilek Fidesi üretimi yapan FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyledir:

FİDEBİRLİK ÇİLEK ÜRETİMİ YAPAN ÜYELERİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Ekim 2023)
İL ÜYE SAYISI
Mersin 6
Burdur 5
Nevşehir 4
Antalya 3
Adana, Aydın, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla (2’şer üye) 12
Hatay, Osmaniye, Sakarya (1’er üye) 3
TOPLAM 33