FİDEBİRLİK Temsilcileri Bakanlıkta

Bakan Yard. Ayşe Ayşin Ziyaret Foto

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ümit C. Kurtuluş ile Sinan Okur, 29 Mart 2021 tarihinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi görüşmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE, BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR, BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Sezgin KARADENİZ, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı KALYONCU ile makamlarında yapılan görüşmelerde fide sektörünün sorunları rapor edildi.

Yapılan görüşmelerde yetkililere, fide sektörünün yıllardır çözülemeyen başta KDV olmak üzere bağımsız ve akredite bir laboratuvar ihtiyacı, fide üretimini ilgilendiren mevzuatın düzenlenmesi, Kobi kapsamı, elektrik tarifesi, fideye destek sağlanması gibi konular dile getirildi.

Bakan Yardımcımız sayın IŞIKGECE, özellikle Bakanlıklarını doğrudan ilgilendirmeyen KDV, Elektrik tarifesi, iş mevzuatı gibi konuları ilgili bakanlıklarla istişare edilmek üzere yetkililere rapor edeceği bilgisini verdi.

 

Bakan Yard. Ayşe Ayşin Ziyaret Foto

Bügem Md. Mehmet Hasdemir Ziyaret Foto