Fide Üreticileri Alt Birliği 13. Olağan Genel Kurul İlanı

Fide Üreticileri Alt Birliği 13. Olağan Genel Kurul İlanı

Genel Kurul Duyurusu

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 24.01.2020 tarih ve 6 sayılı kararı uyarınca, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Kundu Mah. Yaşar Sobutay Cad. No:432 Aksu/ANTALYA adresindeki IC Green Palace Otel‘de saat 09.00-17.00 arasında aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

 

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 4-5 Nisan 2020 tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. İlanen Duyurulur.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 21 Mart 2020 Cumartesi (Saat : 09.00 – 17.00)

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporların ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
 8. 2020 Yılı Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 9. Tüzükte Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 11. Yönetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 12. Denetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 13. Disiplin Kurulu Adaylarının Tespiti
 14. Hakem Kurulu Adaylarının Tespiti
 15. Birlik Organları Adaylarının Tespiti
 16. Dilek ve Temenniler
 17. Kapanış

22 Mart 2020 Pazar (Saat : 09.00 – 17.00)

 1. Yönetim Kuruluna 7 Asil ve 7 Yedek, Denetim Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Disiplin Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Hakem Kuruluna 2 Asil ve 2 Yedek ile Birlik Genel Kuruluna 10 Asil ve 10 Yedek Üyenin 2 Yıllığına Seçilmesi
 2. Kapanış