Fide Üreticileri Alt Birliği 13. Olağan Genel Kurul İlanı

Fide Üreticileri Alt Birliği 13. Olağan Genel Kurul İlanı

Genel Kurul Duyurusu

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 03.06.2021 tarih ve 38 sayılı kararı uyarınca, 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:136, Muratpaşa/ANTALYA adresindeki The Marmara Antalya Otel‘de saat 09.00-17.00 arasında aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

 

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. İlanen Duyurulur.

 

FİDE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

13. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

10 Temmuz 2021 Cumartesi (Saat : 09.00 – 17.00)

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 6. Yönetim Kurulu 2019 ve 2020 Yılları Faaliyet Raporunun, Mali Raporların ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
 8. 2021 Yılı Bütçe Önerisinin Okunması, Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 9. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Fide Üreticileri Alt Birliği Tüzüğü’nün 8. Maddesinin 1. Fıkrasının b) Bendinde Yapılacak Değişikliğin Görüşülmesi
 11. Yönetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 12. Denetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 13. Disiplin Kurulu Adaylarının Tespiti
 14. Hakem Kurulu Adaylarının Tespiti
 15. Birlik Organları Adaylarının Tespiti
 16. Dilek ve Temenniler
 17. Kapanış

 

11 Temmuz 2021 Pazar (Saat : 09.00 – 17.00)

 1. Yönetim Kuruluna 7 Asil ve 7 Yedek, Denetim Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Disiplin Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Hakem Kuruluna 2 Asil ve 2 Yedek ile Birlik Genel Kuruluna 10 Asil ve 10 Yedek Üyenin 2 Yıllığına Seçilmesi
 2. Kapanış