Fide Üreticileri Alt Birliği 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Fide Üreticileri Alt Birliği 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

fidebirlik logo 2

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2019 tarihinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:24, Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Akra Barut Hotel‘de saat 09.00-17.00 arasında aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısının 23 Mart 2019 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılmasına ve yasa gereği ilanen duyurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Gündemi:

16 Mart 2019 Cumartesi (Çoğunluk sağlanamazsa 23 Mart 2019)

Saat : 09.00 – 17.00

 Yoklama ve Açılış

  1. Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalanması Yetkisinin Verilmesi
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Açılış Konuşmaları
  4. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporların ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
  7. 2019 Yılı Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
  8. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış