Fide Üreticileri Alt Birliği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Fide Üreticileri Alt Birliği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

fidebirlik logo 2

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun 15.02.2018 tarih ve 8 sayılı kararı uyarınca,  24-25 Mart 2018 tarihlerinde Kemerağzı Mah. Tesisler Cad. No:416/1 Aksu/Kundu/ANTALYA adresindeki Adalya Elite Lara Otel‘de saat 09.00-17.00 arasında aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

FİDE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

11.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

24 Mart 2018 Cumartesi (Çoğunluk sağlanamazsa 1 Nisan 2018)

Saat : 09.00 – 17.00

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporların ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
 8. 2018 Yılı Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 9. Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 11. Yönetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 12. Denetim Kurulu Adaylarının Tespiti
 13. Disiplin Kurulu Adaylarının Tespiti
 14. Hakem Kurulu Adaylarının Tespiti
 15. Birlik Organları Adaylarının Tespiti
 16. Dilek ve Temenniler
 17. Kapanış

 

25 Mart 2018 Pazar (Çoğunluk sağlanamazsa 1 Nisan 2018)

Saat : 09.00 – 17.00

 1. Yönetim Kuruluna 7 Asil ve 7 Yedek, Denetim Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Disiplin Kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek, Hakem Kuruluna 2 Asil ve 2 Yedek ile Birlik Genel Kuruluna 10 Asil ve 10 Yedek Üyenin 2 Yıllığına Seçilmesi
 2. Kapanış