Fide Üreticileri Alt Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Fide Üreticileri Alt Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

fidebirlik logo 2

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2017 tarihinde, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:24, Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Akra Barut Hotel‘de saat 09.00-13.00 arasında yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2017 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

FİDE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

10. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

22 Nisan 2017 Cumartesi (Çoğunluk sağlanamazsa 29 Nisan 2017)

Saat : 09.00 – 13.00 

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Başkanlık divanının oluşturulması ve Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış konuşmaları
 5. Gündemin görüşülmesi ve karara bağlanması
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar ile Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi
 8. 2017 yılı tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi, karara bağlanması ve uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 9. Önergelerin görüşülmesi ve karara bağlanması
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış