Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Telekonferans Toplantısı Gerçekleştirildi

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Telekonferans Toplantısı Gerçekleştirildi

Bügem Zoom Toplantısı (R.Kandemir)

6 Kasım 2020 tarihinde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü yetkilileri ile FİDEBİRLİK arasında telekonferans yolu ile online bir toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya, BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dallı,  BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı Sektörel İlişkiler Birim Koordinatörü Osman Büyük, BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı Süs Bitkileri ve Eğitim Birim Koordinatörü Hatice Aslı Onay, BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı Fide-Fidan ve Destekler Birimi’nden Adil Koçdemir ile FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Altıntaş, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cüneyt Kurtuluş ve Genel Sekreter Kamil Yelboğa katılım sağladılar.

Toplantıda Fide Sektörü temsilcileri; fidede KDV’nin yeniden düzenlenerek %1’e indirilmesini, sebze fidelerinde çiftçiye fide alım desteği sağlanmasını, aşılı sebze fidesine, aşısız fideye göre daha yüksek oranda bir destek sağlanmasını, fide işletmelerinin kobi kapsamına alınmasını, yıllık fide üretimiyle ilgili verilerin İl Müdürlükleri tarafından düzenli olarak bildirilmesini, Fide Üretici Belgesi almak için Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’inde belirtilen şartları taşımayan fide üreticilerine belge verilmemesini ve Türkiye’de ıslah edilen yerli standart tohumlarına da hastalık etmenleri bakımından tahlil zorunluğu getirilmesi gibi talepleri dile getirdi.

 

Bügem Zoom Toplantısı (S.Altıntaş)

Bügem Zoom Toplantısı (A.Dallı)

Bügem Zoom Toplantısı (R.Kandemir)