Toprak Solarizasyonu

Çoğu toprak kökenli domates hastalığını etkili bir şekilde kontrol eden toprak solarizasyonu, nematodlar ve fusarium kök çürüklüğüne daha az etki yapıyor

Toprak kökenli hastalıklar, domates yetiştiriciliğinde önemli ürün kayıplarına neden oluyor. Metil bromid bu patojenleri kontrolde çok etkili bir dezenfektan idi. Ama artık dünya çapında kullanımına sınırlar getirildi. Akdeniz bölgesinde yapılan pek çok deneme sonuçlarına göre toprak solarizasyonu, Verticillium, Fusarium gibi solgunluk hastalıkları ile “Kork” gibi kök çürüklükleri ve Pythium ve Rhizoctonia gibi kök boğazı çürüklüklerine yüksek etki yapan bir yöntem olarak bulunmuştur. Bununla birlikte bu yöntem başta nematodlar olmak üzere domates kök tacı çürüklüğü Fusarium oxysporium f. sp. radicis-lycopersici (FORL) gibi toprak patojenlerine daha az etkili bir yöntem olarak gösterilmektedir. Uzmanlar bu hastalıklarla mücadele için metham-sodium gibi toprak fümigantlarının düşürülmüş dozlarını, toprak solarizasyonu ile kombine etmenin çok daha yüksek etkiler elde ettiğini belirtmekte.

Kaynak : 2. Uluslararası Domates Hastalıkları Simpozyumu (2007-İZMİR)