Aşılı Fide Sebze Kalitesini Etkiliyor

Besin alımında artış

Aşılı fide fosfor, azot, magnezyum ve kalsiyum alımını etkiler ve alımı artan besin maddeleri bitkide fotosentezin artışına neden olur. Bu durum özellikle kış mevsiminde düşük ışıklanma ve düşük karbondioksit koşullarında verime olumlu katkılarda bulunur ve bitkinin daha yüksek verim ve kalite vermesini sağlar.

Aşının çiçeklenme ve hasat dönemine etkisi

Bitkide erkek ve dişi çiçek oluşumu fitohormonlar tarafından kontrol edilir. Anaç kalem kombinasyonu bu hormonların miktarını değiştirir ve bu durum da aşılı bitkinin organları üzerinde etki yapar. Bazı araştırıcılar su kabağı (bottle gourd) üzerine aşılı karpuzda dişi çiçeklerin erken oluştuğunu bildirmektedir. Bazı anaçlarda da tersi bir durum oluşmaktadır. Çiçeklenme durumu bu nedenle meyve hasat zamanını da etkileyebilmektedir.

Kalite

Net bir şekilde biliniyor ki aşı anacı çeşidi sonuçta meyve büyüklüğü, verimi ve hasat edilen meyve kalitesi üzerinde etki yapmaktadır. Konuya ilişkin araştırmalarda çok sayıda farklı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Bu farklı sonuçların da farklı anaç-kalem kombinasyonundan, hasat zamanından farklı çevresel koşullardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Kavunda anormal meyve kalitesinin; azalan meyve kuru maddesi, meyvede görülen fermantasyon, kabukta oluşan yeşil renkteki çizgiler, lifli meyve eti ve hoş olmayan bir tat oluşumu gibi kalite sorunları da çeşitli araştırmalarda bildirilmektedir.

Karpuzdaki kalite düşüklüğü ise azalan kuru madde, meyve etindeki artan sarımsı bant, tatta azalma, daha fazla lif ile ilintili olduğunu bildiren araştırmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer bazı araştırmalar da meyve kalitesindeki pozitif etkileri daha sert bir meyve, daha yüksek brix ve likopen içeriği gibi parametrelerle ilişkilendirmektedir.

Kaynak: www.hortsci.ashspublications.org/content/43/6/1670.full#fn-group-1