Acı Biber ve Fide Kalitesi

Acı Biberin Dikiminden Sonraki Gelişme ve Verimi Üzerine Fide Kalitesinin Etkileri

Bu araştırma, açık tarla yetiştiriciliği şartlarında acı biberin (Capsicum annuum) gelişme ve verimi üzerine fide yetiştirme süresinin (45, 55, 65, 75, 85 günlük) etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dikimden 10 hafta sonra yapılan değerlendirmelerde biber boyu, gövde çapı ve yaprak alanı 45 ve 55 günlük yetiştirme süresine tabi tutulan fidelerde, diğer yetiştirme sürelerine göre önemli derecede farklılık gösterdi. Bitkinin taze ve kuru ağırlığı 45 günlük fidelerde en yüksek değerlerde bulundu. Buna rağmen kuru madde ağırlığı 45 günlük fidelerde diğer muamelelerle karşılaştırıldığında düşük görüldü. Meyve sayısı ve ağırlığı ise 45 günlük fidelerden elde edilen bitkilerde en yüksek olarak belirlendi. Meyve toplam ağırlığı ve olgunluğa erişim ise 18 hafta sonraki ölçümlerde en fazla 45 ve 55 günlük fidelerden elde edildi. Araştırma sonuçlarına göre acı biberin tarladaki gelişme parametreleri ve pazarlanabilir meyveleri üzerinde 45 ve 55 günlük yetiştirme periyoduna tabi tutulan fidelerden en iyi sonuç alındı.

Kaynak: www.researchgate.net/publication/291827156