Agro Time Dergisi Growtech 2016 Sayısı “Aşılı Fide Makalesi”

Agro Time Dergisi Growtech 2016 Sayısı “Aşılı Fide Makalesi”

Dünya’da aşılı fide

Aşılı Fide; Dünya da ilk olarak Japonya’da aşılı karpuz ile başlamıştır. Günümüzde bu yöntem ile domates, hıyar, patlıcan, kavun ve biberde aşılı fide üretimi yapılabilmektedir.

Türkiye’de aşılı fide

Aşılı Fide kullanımı Türkiye’de 1990‘lı yılların sonlarına doğru aşılı karpuz ile başlamış olup, daha sonraki yıllarda domates, patlıcan ve kavunda da aşılı fide üretimi gerçekleşmiş ve Türkiye pazarı bu alanda büyüme sürecine girmiştir. 2015 yılı itibariyle Türkiye’de üretilen toplam aşılı fide 170 milyon adet civarındadır. Aşılı Fide üretimi, toplam fide üretimi içinde (Türkiye‘de toplam hazır sebze üretimi 4,5 milyar adettir) henüz % 5 seviyelerinde bile değildir.

Aşılı fide kullanımının yararları

Aşılı fidenin yararlarını ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

  1. Başta Fusarium olmak üzere pek çok topraktan kaynaklanan hastalık etmenine karşı dayanıklılık sağlar.
  2. Birim alana daha az fide dikim imkânı verir.
  3. Toprak ilaçlaması (Nematositler hariç) yapmaya gerek yoktur.
  4. Daha kuvvetli bir kök yapısı olduğu ve kurak topraklarda kökler derine gidebildiği için bitkinin vejetasyon süresini uzatır.
  5. Kuvvetli kök yapısından dolayı daha az gübrelemeye ihtiyaç duyar.
  6. Birim alandan daha çok verim alınır.
  7. Bitki güçlü bir gelişme göstereceği için bazı olumsuz çevresel şartlardan normal fideye göre daha az etkilenir. Bu ve benzeri yararların yanında aşılı fidenin tuzlu ve çorak topraklarda üretim imkânı verme gibi pek çok olumlu özelliği de bulunmaktadır.

Türkiye’de aşılı fide kullanımını sınırlayan en önemli neden: Yüksek maliyet

Aşılı fide normal fideye göre en az 3 – 4 kat daha pahalıdır. Bunun ana nedenleri; aşılı fide üretiminde aşının tutması ile ilgili olumsuzluklar ve insan eli ile yapılan aşılama işleminin getirdiği yoğun işçi kullanımından kaynaklanan yüksek maliyettir. Aşılı fide fiyatının bu denli yüksek olması, çiftçi alımlarını sınırlayan en önemli nedendir. Çevre dostu bu tekniğin çiftçi tarafından alımını sınırlayan bu etkenin kaldırılması için FİDEBİRLİK yönetimi olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde destek başvurularında bulunduk. Geçtiğimiz ay Bakanlık yetkilileri ve FİDEBİRLİK yönetimi ortak bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonucunda Bakanlığımızın genel olarak fideye özel olarak da aşılı fideye destek konusunda olumlu bir adım atacağını ümit ediyoruz.

 

Mümin Şahin

Yönetim Kurulu Başkanı