Fide Üreticileri Alt Birliği 14. Olağan Genel Kurul İlanı

Fide Üreticileri Alt Birliği 14. Olağan Genel Kurul İlanı

Genel Kurul Duyurusu

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 29.06.2022 tarih ve 15 sayılı kararı uyarınca, 23 Temmuz 2022 tarihinde Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:22, Antalya adresindeki Ramada Plaza Antalya Otel‘de saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı, 30 Temmuz 2022 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

İlanen Duyurulur.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

23 Temmuz 2022 (30 Temmuz 2022) Cumartesi – Saat: 10.00

1. Yoklama ve Açılış

2. Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Açılış Konuşmaları

5. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

6. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Oylanması ve İbra Edilmesi

7. 2021 Yılı Mali Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Oylanması ve İbra Edilmesi

8. 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Oylanması ve İbra Edilmesi

9. 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi, Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi

10. Üyelerin, Üyelikten Çıkma/Çıkarılma Durumlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış