BİSAB Bitki Islahı Kursu 2018

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından düzenlenecek olan 2018 yılı BİTKİ ISLAHI KURSU ile ilgili duyuru aşağıdadır. İlgilenenlere duyurulur.

 

BİTKİ ISLAHI KURSU 2018 YILI PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 18/b maddesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Bitki Islahçıları Alt Birliği’ne verilen yetkiye dayanılarak düzenlenecek  2018 yılı Bitki Islahı Kursu Programı uygulama esasları aşağıdadır;

KURSUN ŞEKLİ:

Kurs, Teorik eğitim (Dersler) ve Uygulamalı  eğitimler olarak iki kısımda yapılacaktır. 2018 yılı  Teorik eğitim programı ileri ki tarihlerde duyurulacaktır.

KURSUN YERİ:

Bitki ıslahı ile ilgili temel derslerin verileceği teorik eğitim Şubat ay’ı içerisinde Antalya’da yapılacaktır. Uygulamalı eğitimler  ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile  Bitki Islahçıları Alt Birliği arasında  imzalanan protokol çerçevesinde konularına göre Bakanlığa bağlı  farklı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tohumculuk Kuruluşları ile bazı Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ileride açıklanacak programa göre yapılacaktır.

KURSUN SÜRESİ:

Kursun toplam süresi ilgili yönetmelik gereği  90 gün olacaktır. Teorik eğitim  13 gün sürecektir. Uygulamalı eğitimler ise toplam  kurs süresinden geriye kalan  süre (77 gün)  yıl içerisinde tamamlanacak şekilde, bitki türlerinin özellikleri ve gelişme dönemleri de dikkate alınarak yıl içinde farklı tarihlerde olmak üzere  yukarıda açıklandığı gibi farklı konularda ve kuruluşlarda yürütülecektir. Teorik ve uygulamalı eğitim programları hakkında detaylı bilgiler Alt Birliğimiz web sitesinde (www.bisab.org.tr)  duyurulacaktır.

KURSA KATILIM ŞARTLARI:

Teorik kısma isteyen herkes ücreti karşılığında katılabilir. Sertifika alabilmek için gerekli olan uygulamalı eğitim programlarına ise Ziraat Fakültelerinden en az Lisans düzeyinde mezun olanlar katılabilir. Katılımcıların diploma veya bitirme belgesi ile kimlik belgesi suretlerini kurs yetkililerine teslim etmeleri gereklidir.

SERTİFİKA ALMA ŞARTLARI:

Bitki Islahçısı sertifikası almak için hem teorik hem de uygulamalı eğitim programlarına katılmak şarttır. Kursun  (teorik)  derslerle  ilgili  kısmının bitiminde yazılı bir ara sınav yapılacak olup  geçme notu 100 üzerinden 70’ tir. Sınavda başarılı olamayanlar için daha sonra belirlenecek bir tarihte ikinci bir sınav yapılacaktır. Teorik kurs sınavlarında başarılı olamayanlar uygulamalı kursa katılamayacaklardır. Uygulamalı kursların bitiminde kurs yetkililerinin yapacağı değerlendirme sonucu başarılı olanlar, 5553 sayılı yasa ile verilen Araştırmacı Kuruluş yetkisine sahip Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarında çalışma hakkına sahip olacaklar ve Bakanlıkça kabul edilen bir sertifika almaya hak kazanacaklardır.

KURS ÜCRETİ:

Toplam kurs ücreti 13 500,00  TL. dir.  Teorik eğitim ücreti olan 3 000,00  TL. (KDV dahil)’ nin  kurs başlamadan önce  Bitki Islahçıları Alt Birliği  İktisadi İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Yenimahalle Şubesindeki (IBAN:  TR20 0001 0005 9957 3585 0150 01)   hesabına  yatırılıp dekontunun  0312 433 30 06 no.lu faksa gönderilmesi ve 0312 433 30 65 – 66  veya 0533 608 09 85 no.lu telefonlardan ilgili görevlilere bilgi verilmesi gereklidir. Uygulamalı eğitimlerin kurs ücretleri ise 4 taksitte ödenebilecektir.

KONAKLAMA VE SEYAHAT : Konaklama, yemek ve seyahat harcamaları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Kursun yapılacağı yer ve konaklama ile ilgili bilgiler ileri ki günlerde duyurulacaktır.

 

 

Bitki Islahçıları Alt Birliği

Adres: Fidanlık Mah. Adakale Sok.

22/12 Kızılay/Ankara

Tel:    0312 433 30 65-66

Faks: 0312 433 30 06