2021 Yılı Üyelik Aidatı hk.

Sayın Üyemiz,

Fide Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu’nun 18.08.2021 tarih ve 44/1 kararı uyarınca;

13. Olağan Genel Kurul’umuzda yıllık 5.000,00 TL olarak belirlenen 2021 yılı üyelik aidatlarının, 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla

Ödeme için gerekli olan Banka detayı:

Ziraat Bankası Antalya Girişimci Şubesi

IBAN : TR18 0001 0019 3292 0278 4550 01

Hesap Sahibi: Fide Üreticileri Alt Birliği

Not: FİDEBİRLİK Tüzüğü madde 7-(1) ‘e göre, “ … Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınamaz.”

Tüzüğümüzde belirtildiği üzere, 2021 yılında Birliğimize üye olmuş olan Üyelerimiz, yıllık aidattan muaftırlar.