Veteriner Dezenfektanı Domates Virüslerine İlaç Oldu

Veteriner Dezenfektanı Domates Virüslerine İlaç Oldu

İçlerinde bir Türk’ün de bulunduğu ABD Tennessee Üniversitesi araştırmacılarının 2015 yılında yaptıkları çalışmada %2 VİRKON S, %10 Clorox ve %20 oranlarda yağsız süt tozu kullanımının, sera domateslerinde hastalık yapan virüslerin bulaşmasını önlemek için uygun dezenfektanlar oldukları bulundu.

VİRKON S, pahalı ve aynı zamanda nispeten korozif olmasına rağmen geçmişte yapılan araştırmalarda insan ve hayvanlarda görülen viral etmenlerde en umut verici bir dezenfektan olarak bu pazarlarda yerini aldı.

Virkon S, kimyasal bileşiminde peroxymonosülfat, sodyumdodesilbenzensülfonat, sülfamik asit ve inorganik buffer içeren bir dezenfektan olup ABD’de hayvan yetiştiriciliğinde, zirai üretim alanlarında sert yüzeyler ve alet/ekipman dezenfeksiyonları için ruhsatlı.

Araştırmada üzerinde çalışılan diğer bir dezenfektan olan CLOROX ise, evsel kaynaklı zararlı mikro-organizmalarda kullanılmasına rağmen seralarda kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kuvvetli metal aşındırıcı özelliği nedeniyle yaygın bir uygulama alanı bulamadı. Araştırmada kullanılan 3. etkili dezenfektanın ise, yağsız süt tozu olduğu, etki ve güvenlik açısından bu alandaki kriterleri karşıladığı belirtilmektedir.

Kaynak:www.virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186