Sebze Tohumlarının Hidroklorik Asit ve Ozonla Muamelesi Virüslerle Mücadelede Ümit Veriyor

Sebze Tohumlarının Hidroklorik Asit ve Ozonla Muamelesi Virüslerle Mücadelede Ümit Veriyor

2013 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü araştırmacılarının yaptığı bir çalışmada domates, biber, kavun, kabak, fasulye ve marul tohumlarında bulunan bazı tohum kaynaklı virüslerin inaktivasyonuna yönelik yapılan araştırmada, bazı değişik yöntemler kullanılarak tohumlardan virüsün elimine edilmeleri için en etkin yöntem bulunmaya çalışılmıştır. Uygulanan yöntemler Domates Mozaik Tobamovirüs (ToMV), Tütün Mozaik Tobamovirüs (TMV), Hıyar Mozaik Cucumovirüs (CMV), Soya Mozaik Potivirüsü (SMV) ve Marul Mozaik Potivirüs (LMV) ile enfekte olmuş sekiz tohum partileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Virüs etkisizleştirme yöntemleri asetik asit, hidrojen peroksit, hidroklorik asit, sodyum hipoklorit, Triton X 100, kuru ısı, ısıtılmış su, ozon ve UV (305 nm dalga boyu) olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada virüs konsantrasyonunu azaltmak için en etkili uygulamalar HCl, ısıtılmış su (65 °C) ve ozon (10 gm−3) olarak belirlenmiştir. Bu muameleler, tohum kaynaklı virüslerin konsantrasyonlarını sırasıyla % 51, % 42 ve % 32 oranlarında azaltmıştır. HCl ve ozon tedavileri, tohum çimlenmesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı için en etkili ve uygulanabilir yöntemler olarak bulunmuştur.

Kaynak: www.tandfonline.com