PH, Azot ve Kalsiyum Konsantrasyonları Biberde (Capsicum Annuum L.) Çimlenme ve Büyümesini Etkiler

PH, Azot ve Kalsiyum Konsantrasyonları Biberde (Capsicum Annuum L.) Çimlenme ve Büyümesini Etkiler

PH, AZOT VE KALSİYUM KONSANTRASYONLARI BİBERDE (CAPSİCUM ANNUUM L.) ÇİMLENME VE FİDE BÜYÜMESİNİ ETKİLER

Çalışmada, perlit kültüründe yetiştirilen Demre 8 biber çeşidinde solusyon pH’sı ve dışsal kalsiyum (Ca) ve azot (N) uygulamalarının tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çimlenen biber tohum yüzdesi solusyon pH’sından önemli derecede etkilenmiş ve çimlenme % 55 (pH 3.0) ile % 90 (pH 6.5) arasında değişmiştir. Fide büyümesinin pH’ye karşı oldukça duyarlı olduğu kök ve sürgün kuru ağırlığı, kök ve sürgün uzunluğu, bitki başına yaprak sayısı, lateral kök oluşumu ve kök yüzey alanında görülen önemli azalmalarla kanıtlanmıştır. Solusyon Ca miktarının arttırılması pH’nın çimlenme ve fide büyümesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmıştır. Azot uygulaması da çimlenme ve fide büyümesini arttırmada etkili olmuştur. Lateral kök oluşumu, ve sürgün ve kök kuru ağırlığı yükselen N ve Ca konsantrasyonları ile artış göstermiştir. Çalışma sonucunda, çimlenen biber tohumlarına yeterli Ca ve N sağlandığı takdirde, kuvvetli asidik topraklarda ve büyüme ortamlarında çimlenme ve fide büyümesinin önemli derecede iyileştirilebileceği ileri sürülmüştür.

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/erciyesfen/issue/25573/269761