Mini Karpuzda Sulama ve Aşılamanın Meyve Kalitesine Etkisi

Mini Karpuzda Sulama ve Aşılamanın Meyve Kalitesine Etkisi

MİNİ KARPUZDA SULAMA VE AŞILAMANIN MEYVE KALİTESİNE ETKİSİ

Akdeniz Bölgesinde su kısıtı nedeniyle karpuz üretiminde meyve kalitesi ve verim etkilenmektedir. Bu çalışmada 1.0, 0.75 ve 0,5 evopotranspirasyon  (ET) su rejimleri ile kabak üzerine aşılı mini karpuzda kalite parametreleri belirlendi.

Yapılan araştırmada sulama oranı ve aşılama arasında belirgin bir sonuç bulunmadı. 0.5 ET’ye göre en yüksek verim sırasıyla 1.0 ve 0.75 ET’den elde edildi ve bu verimler de aşılı karpuz parsellerinden elde edildi. Meyve kalitesi ise K, Mg ve spermin (tohumda bukunan bazı antibakteriyel aminler) konsantrasyonu artışları bakımından 0.5 ET’de de hafif bir olumlu sonuç verdi. Bu durum özellikle 0.5 ET’de daha belirgindi. Genel olarak meyve kalitesi aşılı ve aşısız karpuzda benzer bulundu. Titre olabilir asidite (TA), meyve suyu elektrik konduktivitesi (EC),  TSS/TA oranı, potasyum ve magnezyum oranı aşılı karpuzda daha iyi bulundu. Likopen,  dehidroaskorbat ve toplam vitamin C sırasıyla %40.5, %13 ve %7.3 olarak aşılı karpuzda daha yüksek bulundu. Spermidine ve putrescine konsantrasyonları ise aşılı karpuzda aşısıza göre daha düşük bulundu (sırasıyla %24 ve %59).

Sonuç olarak bu çalışmada düşük sulama rejimi aşılı mini karpuzda bitkilerin sulamaya karşı reaksiyonunu etkilemedi buna karşın verimi ve bitki kalitesi ile besin değerinde küçük olumlu sonuçlar alındı.

Kaynak: Journal of the Science of Food and Agriculture J Sci Food Agric (2008)