Karpuzda (Citrullus lanatus) Meyve Kalitesi Ve Aroma Özellikleri Üzerine Anaçların Etkisi

Karpuzda (Citrullus lanatus) Meyve Kalitesi Ve Aroma Özellikleri Üzerine Anaçların Etkisi

Aşılı karpuz fidesi kullanımı, stres koşullarına tolerans sağlaması ve verim potansiyelini olumlu yönde etkilemesi nedeniyle son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. Bununla birlikte sebzelerde aşılama, kullanılan anaçlara bağlı olarak, meyve kalitesinde olumlu ya da olumsuz değişimler gösterebilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalında yapılan bu araştırmada; aşı kombinasyonlarının büyük bir bölümünde meyve kabuk kalınlığı değerlerinin arttığı ve kullanılan farklı anaçların, karpuzun meyve şekline etki etmediği de belirlenmiştir.

Bu çalışma ile tüm aşılı karpuz kombinasyonlarında  meyve eti, aşısız karpuza (10.73 N) göre daha sert olarak bulundu ve kullanılan anaca göre C vitamini değerlerinin belirgin olarak değiştiği görüldü. Ancak, incelenen anaç/kalem kombinasyonlarının büyük bir kısmında (9 adet) hafif derecede lifli bir meyve eti yapısının oluştuğu da saptandı. Diğer yandan karpuzda anaç kullanımının, uçucu aroma bileşiklerinin miktarı üzerinde etkili olduğu da saptandı. Bu araştırmada İncelenen anaç/kalem kombinasyonlarının 8 tanesinin aşısız Crisby F1 karpuz çeşidinden daha yüksek ve 4 tanesinin ise daha düşük likopen içerdiği tespit edilmiştir.

Kaynak:http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/37594/381414