Kabak Anaçlarının Hipokotil Özellikleri, Hıyarda Aşı Uyumunu Etkiliyor

Kabak Anaçlarının Hipokotil Özellikleri, Hıyarda Aşı Uyumunu Etkiliyor

Hipokotil, fidelerde kotiledon yaprakların altında kalan gövde kısmıdır. Kabakgillerde aşılı fide üretiminde anaç olarak kullanılan kabak çeşidinin hipokotil özellikleri, başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Hipokotilin çok uzun olması aşı klipsinin kesim yerini tutmasını zorlaştırırken, hipokotilin çok kısa olması ise aşının yapılmasını güçleştirmektedir.

Anaç hipokotilinin kaleme oranının çok kalın olması da, özellikle yanaştırma ve eğimli kesik yöntemleri gibi kesim yüzeylerinin birbirine yakın olması gereken aşılama yöntemlerinde istenmeyen bir durumdur. Bu araştırmada incelenen G31 bal kabağı anacı ile türler arası kestane kabağı X balkabağı melezi olan G15 genotipi, gerek hipokotil özellikleri gerekse Gordion F1 hıyar çeşidiyle aşı başarı oranlarının diğer genotiplere göre yüksek olması nedeniyle ümitvar olarak bulunmuştur.

Kaynak: YYÜ Tar Bil Derg, 2016 (4)