Float Sistemde Bazı Kışlık Sebze Türlerinin Organik Fide Üretimi

Float Sistemde Bazı Kışlık Sebze Türlerinin Organik Fide Üretimi

FLOAT SİSTEMDE BAZI KIŞLIK SEBZE TÜRLERİNİN ORGANİK FİDE ÜRETİMİ

Float sistemde yaprak lahana, beyaz lahana, kırmızı lahana, çin lahanası ve karnabahar gibi bazı kışlık sebze türlerinin organik fide üretiminde çiftlik gübresi ve güvercin gübresi gibi doğal kaynaklı gübreler, konvansiyonel sistemle karşılaştırmalı olarak yetiştirilmiştir. Dikim aşamasına gelen fidelerde gövde uzunluğu (cm), kök uzunluğu (cm), yaprak sayısı, kök/gövde oranı, gövde yaş ağırlığı (g), gövde kuru ağırlığı (g), gövde kuru madde oranı (%), kök yaş ağırlığı (g), kök kuru ağırlığı (g) ve kök kuru madde oranı (%) değerleri incelenmiştir. Sonuçlar, konvansiyonel üretimde yetiştirilen fidelerin daha uzun ve daha ağır gövdelere sahip olduğunu ancak kök uzunluğu, kök/gövde oranı, gövde ve kökteki kuru madde oranı açısından organik yetiştirilen bitkilerin daha yüksek değerler içerdiğini ortaya koymuştur. Yaprak sayısı açısından uygulamalar arasında önemli bir farklılık olmamıştır. Pişkin fide ölçütleri (kök/gövde oranı, kuru madde birikimi gibi) açısından organik yetiştiricilik, konvansiyonel yetiştiriciliğe göre avantajlı bulunmuştur.

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/21974/235944