Fide Gelişimine İlişkin Olarak Priming İşleminin Domates Anacına Etkisi

Fide Gelişimine İlişkin Olarak Priming İşleminin Domates Anacına Etkisi

FİDE GELİŞİMİNE İLİŞKİN OLARAK PRİMİNG İŞLEMİNİN DOMATES ANACINA ETKİSİ

Bu çalışmada %2’lik  potasyum nitrat (KNO3), %1’lik sodyum klorür (NaCl) ve 500 ppm dozundaki gibberellik asit ile priming uygulamalarının domates anaç tohumunun fide çıkışı ve gelişimine etkileri araştırılmıştır. Hernekadar bütün uygulamalar kontrole göre üstün sonuç vermişlerse de, en iyi sonuç potasyum nitrattan alınmıştır. Kontrol tohumları 10-11 günde, priming yapılanlar ise 8-10 günde çıkış göstermişlerdir. En erkenci çıkış KNO3’ta, en geçci çıkış da GA3’de görülmüştür. Kullanılan bütün priming uygulamaları kontrole göre farklı bulunmasına rağmen nihai çıkış oranlarında önemli bir farklılık görülmemiştir. Bu çalışmada priming uygulamaları ile çimlenme süresinin azaldığı, bunu izleyen gelişme dönemlerinde ise fide kalitesinin arttğı, sonuçta daha kalın gövde ve iyi gelişmiş bir fide elde edildiği tespit edilmiştir.

Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/45946680_The_Effect_of_Priming_on_Tomato_Rootstock_Seeds_in_Relation_to_Seedling_Growth