Domateste Farklı Fide Yetiştirme Yöntemlerinin Kaliteye Etkisi

Domateste Farklı Fide Yetiştirme Yöntemlerinin Kaliteye Etkisi

Bu çalışma ile serada organik olarak yetiştirilen ve ticari olarak üretilen (aşılı ve aşısız hazır fide) Depar F1 domates çeşidine ait fidelerin kalitesi üzerine farklı fide yetiştirme tekniklerinin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı fide yetiştirme tekniklerinin domates fidelerinin boyu, gövde çapı, kök uzunluğu, yaprak klorofil içeriği ve toplam fide kuru ağırlığı parametreleri üzerine önemli etkileri (P<0.05) olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek fide boyu (17.1 cm), gövde çapı (5.2 mm), kök uzunluğu (17.6 cm) ve toplam fide kuru ağırlığı (1.3 g) ile organik olarak üretilen fidelerde elde edilmiştir. En yüksek yaprak klorofil içeriği ise 37.4 CCI ile aşısız fidelerde elde edilirken en yüksek yaprak kalınlığı ise (0.0054 g/cm2) aşılı fidelerden tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre organik olarak yetiştirilen fidelerin kalitesinin ticari olarak üretilen fidelerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.05).

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/azd/issue/32275/363183