Bakteriyel hastalıklarda en etkili kimyasal mücadele yolları nelerdir ?

Bakteriyel hastalıklarda en etkili kimyasal mücadele yolları nelerdir ?

Bitki bakteri hastalıklarında en etkili mücadele, antibiyotikler ve bakır bileşiklerinden alınmaktadır. Dünyada bitki bakteriyel hastalıklarına en çok kullanılan antibiyotikler ise streptomycin ve oxytetracyclin’dir. Ancak bu antibiyotiklerin pahalı oluşu uygulamalarını sınırlamaktadır. Ayrıca ülkemizde bitki hastalıklarına ruhsatlı antibiyotik de bulunmamaktadır.

Diğer yandan bakır bileşikleri kullanım ekonomisi nedeniyle bütün dünyada geniş çapta kullanılmaktadır. Ancak bu bileşliklerin etkisi, antibiyotiklere göre daha düşüktür. Her iki grup kimyasalın uygulamadaki başarısında sınırlayıcı en büyük faktör ise, bu kimyasallara karşı bakterilerin dayanıklı ırklarının meydana gelmesidir. Bu takdirde doğal olarak bu kimyasalların etkisi de azalmaktadır.