Aşılı Fidenin Karpuz Gelişmesi, Meyve Gelişimi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Aşılı Fidenin Karpuz Gelişmesi, Meyve Gelişimi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Karpuzda aşılı fide kullanımı (Aswan F1 çeşidi  Nun 601 F1, Strongosa F1, Ferro F1, Shintoza F1 anaçları üzerine aşılandı), gelişme sürecinde oluşan çiçeklerde erkek çiçeklerin sayısını azalttı. Araştırmada kullanılan anaçlar, C. Maxima ve C. Moschata F1 hibritleri idi. En yüksek verim dilcikli aşı tekniğinden elde edildi. Aşılı fide kullanılan bitkilerin meyvelerinde Lycopen oranı, kontrole göre önemli derecede (%57) yüksek bulundu. Ancak kuru madde miktarı etkilenmedi. Kontrol bitkilerinin 1/3ü F. Oxysporium nedeni ile öldü. Bu çalışma, karpuzda özel anaçlarla yapılan aşılı fide kullanımının gelişme, verimlilik, meyve kalitesi ve hastalıklara dayanıklılık üzerinde alternatif bir yöntem olduğunu gösterdi.

Kaynak: F. Mohammed et al. 2012, DOI: v10032-032 -012-0007-0