Alçak tünel altında karpuzda aşılı fide kullanımının verim ve kalite üzerine etkileri

Alçak tünel altında karpuzda aşılı fide kullanımının verim ve kalite üzerine etkileri

2003 Yılında Çukurova Üniversitesinde yapılan araştırmalara gore bütün aşılı karpuz bitkileri kontrol bitkilerine göre daha hızlı büyümüş ve daha fazla bitkisel organlara sahip olmuşlardır. Bu çalışma ile aşılı bitkilerde anaca bağlı olarak % 200’ü aşan verim artışları tespit edilmiştir. Bu verim artışı Fusarium solgunluğunun sorun olduğu yıllarda daha fazla olmuş ve % 400’lere ulaşmıştır. Kalite analiz sonuçlarında kontrol bitkileri ile aşılı bitkiler arasında meyve büyüklüğü hariç, önemli bir fark bulunmamıştır. Aşılı bitkilerden daha iri meyveler elde edilmiştir. Demir alımının aşılı bitkilerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Kaynak : http://basarioykuleri.tubitak.gov.tr